RESULTATSIDER ORKLAHOPP

Bardu Il / Boif                                   NM 2004 Lagkonkurranse

Mobakken Bardu

                                                   Hopp  Lag                                           20.03.2004

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                         

 

Official results

Jury/Ledelse                                                               Dommere                                                              Bakkedata

                                                                                       A   Ingmund Børseth, Sør-Trøndelag                       K-punkt                                    90 m

TD                   Øyvind Blakset                                        B   Einar Harald Wold, Troms                                  Meter verdi                              2 p/m

Rennleder       Stig-Are Kjelbotn                                     C   Karl Johan Berg, Nord-Trøndelag                      Jury lengde                             100 m

1.dommer        Nils Livland                                              D   Odd Hyttebakk, Akershus                                  Bakkerekord                            99 m

                                                                                       E   Nils Livland, Buskerud                                       Bakkenavn                        Mobakken Bardu

Lengdemålersjef: Hans Elvsveen                                       

 

 

            Menn Elite

 

Plass                   Lagnr KRETSLAG                                                                                                    Totalpoeng

Plass     Startnr       Navn                                                             Krets                                                                                               Poeng          

                                Fart           Lengde    Poeng      Plass         A           B           C           D           E         Poeng            Plass       Poeng

 

  1                        19 SØR-TRØNDELAG                                                                                                   467,0

  8              191             Morten Solem                                           SØT                                                                                                   111,0 

                               86,3            88,5           57,0         8             18,0      17,5      18,5      18,5      17,5            54,0          4            111,0             

  14            192             Magnus Rostad                                         SØT                                                                                                     89,0 

                               86,7            79,0           38,0       14             17,5      16,0      17,0      17,0      17,0            51,0        12              89,0             

  2              193             Tommy Ingebrigtsen                               SØT                                                                                                   133,5 

                               87,0            99,0           78,0         2             19,0      18,0      19,0      18,5      18,0            55,5          2            133,5             

  2              194             Roar Ljøkelsøy                                          SØT                                                                                                   133,5 

                               87,4            98,0           76,0         4             19,0      19,5      19,5      19,0      18,5            57,5          1            133,5             

 

  2                        18 AKERSHUS                                                                                                             427,0

  21            181             Trond Arild Evensen                                AK                                                                                                       73,5 

                               86,0            72,5           25,0       21             16,5      15,5      16,5      17,0      15,5            48,5        19              73,5             

  9              182             Terje Hilde                                                  AK                                                                                                     106,5 

                               87,0            87,0           54,0         9             17,5      17,5      17,5      17,5      17,5            52,5          6            106,5             

  9              183             Henning Stensrud                                    AK                                                                                                     106,5 

                               86,3            87,0           54,0         9             18,0      17,0      17,5      17,5      17,5            52,5          6            106,5             

  1              184             Bjørn Einar  Romøren                               AK                                                                                                     140,5 

                               86,3          102,5           85,0         1             18,5      18,5      19,0      18,5      18,0            55,5          2            140,5             

 

  3                        17 BUSKERUD                                                                                                             399,5

  5              171             Kim Roar Hansen                                      BU                                                                                                      116,0 

                               86,5            91,0           62,0         6             17,0      18,0      18,0      18,0      18,5            54,0          4            116,0             

  17            172             Tommy Egeberg                                       BU                                                                                                        80,0 

                               86,3            75,0           30,0       17             16,5      15,5      16,5      17,0      17,0            50,0        16              80,0             

  14            173             Ole Christen Enger                                   BU                                                                                                        89,0 

                               87,0            79,0           38,0       14             17,0      17,0      17,5      17,0      17,0            51,0        12              89,0             

  7              174             Sigurd Pettersen                                      BU                                                                                                      114,5 

                               86,4            91,0           62,0         6             17,0      17,5      17,5      17,5      17,5            52,5          6            114,5

                                                

 

  4                        16 OPPLAND                                                                                                               321,5

  24            161             Ivar Helmen                                                OP                                                                                                       69,0 

                               86,2            70,5           21,0       24             16,0      15,5      16,5      17,0      15,5            48,0        24              69,0             

  16            162             Lars Flatla                                                   OP                                                                                                       88,0 

                               86,7            78,5           37,0       16             17,0      16,5      17,5      17,0      17,0            51,0        12              88,0             

                                                                                         

  20            163             Eirik Leine Wangen                                  OP                                                                                                       74,5 

                               86,5            72,5           25,0       21             16,5      15,5      17,0      17,0      16,0            49,5        17              74,5             

  13            164             Eirik Ulimoen                                             OP                                                                                                       90,0 

                               85,7            79,5           39,0       13             17,0      16,5      17,5      17,0      17,0            51,0        12              90,0             

 

  5                        15 OSLO                                                                                                                      318,0

  18            151             Morten Andrè Helland                             OS                                                                                                       78,5 

                               86,7            74,5           29,0       18             16,5      16,0      17,0      17,0      15,5            49,5        17              78,5             

  19            152             Anders Vien                                              OS                                                                                                       76,5 

                               86,5            74,0           28,0       19             15,5      14,0      16,5      17,0      16,5            48,5        19              76,5             

  23            153             Thomas  Wellen                                        OS                                                                                                       69,5 

                               87,0            70,5           21,0       24             16,0      15,5      16,5      16,5      16,0            48,5        19              69,5             

  12            154             Jon Aaraas                                                 OS                                                                                                       93,5 

                               86,0            81,0           42,0       12             17,5      16,5      17,5      17,0      17,0            51,5        11              93,5             

 

  6                        14 NORD-TRØNDELAG                                                                                                 288,0

  25            141             Vegar Haukø Sklett                                  NOT                                                                                                     68,5 

                               85,2            70,0           20,0       26             16,0      14,5      16,5      16,5      16,0            48,5        19              68,5             

  33            142             Jørgen Brenne                                          NOT                                                                                                     46,0 

                               86,9            62,0             4,0       31             14,0      13,5      14,5      14,0      14,0            42,0        30              46,0             

  27            143             Børge Gellein Blikeng                              NOT                                                                                                     58,0 

                               85,8            68,0           16,0       28             14,0      14,0      14,0      14,0      14,5            42,0        30              58,0             

  6              144             Anders Bardal                                           NOT                                                                                                   115,5 

                               86,8            91,5           63,0         5             17,5      17,5      17,5      17,5      17,5            52,5          6            115,5             

 

  7                        11 HORDALAND                                                                                                           239,5

  36            111             Kenneth Klette                                          HO                                                                                                       20,0 

                               87,1            50,5          -19,0       36             13,0      13,0      13,0      13,0      13,0            39,0        35              20,0             

  4              112             Lars Bystøl                                                 HO                                                                                                     125,5 

                               86,7            98,5           77,0         3             16,0      17,0      16,0      16,5      16,0            48,5        19            125,5             

  32            113             Daniel Tillung                                             HO                                                                                                       46,5 

                               86,5            61,5             3,0       32             14,0      13,5      15,0      15,5      14,5            43,5        27              46,5             

  31            114             Anders Nesse Bolstad                            HO                                                                                                       47,5 

                               85,3            64,0             8,0       30             13,0      14,0      13,0      13,5      12,0            39,5        34              47,5             

 

  8                        12 TROMS                                                                                                                   235,0

  22            121             Daniel Forfang                                           TR                                                                                                        72,5 

                               87,1            74,0           28,0       19             15,0      14,5      15,0      15,5      14,5            44,5        26              72,5             

  29            122             Torbjørn Trane                                          TR                                                                                                        49,5 

                               86,8            61,0             2,0       33             15,5      16,0      16,0      16,5      15,5            47,5        25              49,5             

  26            123             Ole Christian Henriksen                          TR                                                                                                        61,5 

                               84,6            69,0           18,0       27             14,5      14,5      14,5      14,5      13,5            43,5        27              61,5             

  28            124             Tom-Eirik Bergholt                                   TR                                                                                                        51,5 

                               85,0            64,5             9,0       29             14,0      14,5      14,0      14,5      13,0            42,5        29              51,5

                                                

 

  9                        13 MØRE OG ROMSDAL                                                                                              231,5

  34            131             Joakim Helland                                                                                                                                                38,5 

                               87,3            58,5            -3,0       34             14,0      13,5      14,0      14,0      13,5            41,5        33              38,5             

  35            132             David Andersen                                                                                                                                              38,0 

                               85,9            58,0            -4,0       35             14,0      14,0      14,0      14,5      14,0            42,0        30              38,0             

  30            133             Johan Remen Evensen                                                                                                                                  49,0 

                               86,6            71,0           22,0       23             8,0        9,0        10,0      8,5        9,5              27,0        36              49,0             

  11            134             Olav Magne Dønnem                                                                                                                                    106,0 

                               86,6            87,0           54,0         9             17,0      17,5      17,0      17,5      17,5            52,0        10            106,0             

 Tilbake til  Resultater hopp sesongen 2003-04